Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

W pierwszych latach XIX wieku, kiedy walka z ogniem była utrudniona przez brak odpowiednich środków gaśniczych, człowiek był prawie bezbronny wobec wybuchającego ognia. Niemniej jednak już wtedy szukano obrony przed tym żywiołem. Zwracano uwagę na konieczność odpowiedniego zorganizowania społeczeństwa, by wspólnym wysiłkiem w oparciu o ustalone zasady przystąpić gromadnie do walki z żywiołem. Jak wiemy z historii, już w średniowieczu przystępowano do gaszenia pożarów sprzętem takim jak: wiadra, łopaty, .... Nie była to jednak organizacja doskonała, bowiem w ogniu upadały całe miasta i wsie. Radykalne zmiany zachodzą już w XIX wieku, kiedy zaczynały powstawać liczne jednostki gaśnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Także z tego okresu pochodzi pierwsza zmianka o straży w Leśnicy. Pierwsza jednostka OSP - wiejska powstała ok. 1890 roku. Jednak była słabo zorganizowana i źle wyposażona. Dopiero w 1900 roku następują liczne zmiany i rozwój jednostki. Wtedy to powstała Ochotnicza Straż Pożarna Miejska przy ulicy Góry Św. Anny. W 1908 roku ze składek zebranych przez mieszkańców oraz przy pomocy ówczesnego Magistra zakupiono wóz konno-ręczny wyposażony w ręczną pompę ssąco-tłoczącą. Obecnie sikawka ta jest jeszcze wpełni sprawna i służy jako eksponat w naszej jednostce. W 1927 za zasługi w kwesti ochrony przeciwpożarowej jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców Leśnicy. Niestety sztandar zaginął w niejwyjaśnionych okolicznościach podczas II wojny światowej. W okresie międzywojennym jednostka była podzielona na trzy grupy:

 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Przymusowa Straż Pożarna
 • Strażacy honorowi (wspierający)

Do Straży Przymusowej należeć musieli wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat. Członkami honorowymi byli leśniczanie zajmujący wysokie stanowiska państwowe i społeczne oraz rzemieślnicy, którzy wpłacali określoną stawkę na rzecz straży. W okresie wiosennym i jesienno - zimowym w każdą środę odbywała się zbiórka, a raz w miesiącu zebranie. Obecność członków Straży Przymusowej była obowiązkowa. W spotkaniach tych uczestniczyli także burmistrz oraz sekretarz Magistratu, którzy osobiście interesowali się działalnością jednostki. W 1930 r. na terenie Leśnicy założono wodociąg, który w znacznym stopniu przyczynił się do poprawy zaopatrzenia w wodę oraz szybszego unieszkodliwiania zaistniałych pożarów. Mieszkańców do roku 1938 alarmowano o ogniu przy pomocy trąbek. Trąbki te znajdowały się w czterech miejscach - u panów: Kolonko, Stróżyna, Kolnicz oraz Cibury. Sygnalizacja była następująca:

 • jeden sygnał → pożar na miejscu
 • dwa sygnały → pożar w innej miejscowości
 • trzy sygnały → pożar lasu
 • cztery sygnały → ćwiczenia

Pomocny trąbaczom był dzwon kościelny który razem z nimi obwieszczał alarm poprzez niereguralne bicie.

W 1930 r. jednostka otrzymała motopompę. W tym okresie strażacy byli wyposażeni w sorty ubraniowe w skład których wchodziły: bluza, hełm, pas bojowy oraz toporek. W tym samym roku otrzymaliśmy pierwszy samochód bojowy marki Mercedes. Był to samochód policyjny, którym przewożono strażaków do ognia, zaś sprzęt znajdował się na przyczepce zamontowanej za samochodem.

W 1938 roku założono syrenę elektryczną na budynku hotelu (dzisiejszy ośrodek zdrowia na rynku). Najtrudniejszym okresem w działalności straży były lata II wojny światowej. W tym czasie tak dobrze rozwijająca się działalność jednostki została zahamowana na wskutek rozkradnięcia sprzętu.>

Ponowny rozkwit jednostki nastąpił po II wojnie światowej - w roku 1946. Pierwszymi ludźmi którzy „pozbierali” jednostkę po ciężkich latach zimnej wojny byli: w latach 1946-1950 - mistrz kominiarski Jonike, a następnie panowie Bimer i Kotula. W tym okresie jednostka skupiała w swoich szeregach około piętnastu członków.

W 1953 otrzymaliśmy wóz pożarniczy typu Greifsztift, którego używaliśmy do roku 1958. W latach 1958 – 1962 strażacy nie mieli samochodu, a do pożaru wyjeżdżali wozem konno-ręcznym. W latach tych wyznaczono dyżury rolnikom i na dźwięk syreny musiel oni stawić się w remizie.

W 1960 pojęto budowę nowej remizy, gdyż stara drewniana strażnica przy ulicy Góry Św. Anny, mimo stałych nakładów na remonty, nie zapewniała warunków do przechowywania wartościowego sprzętu oraz wykonywania właściwej konserwacji. Na lokalizację nowej strażnicy wybrano ulicę Cmentarną (obecnie ulica Strażacka). Projekt techniczny wykonał pan Talhof, zaś plan zagospodarowania działki pan Rudner. Do wykonania robót murarskich powołano brygadę, na czele której stanął pan Strużyna. Kierownictwo budowy objął pan Talhof. W dniu 20 kwietnia 1960 roku przystąpiono do wykopu fundamentów. 8 maja 1960 nastąpił uroczysty moment wmurowania w fundamenty budowy Aktu Erekcyjnego. Dnia 27 maja 1962 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej strażnicy, a jednostce przekazano samochód bojowy typu GM Star 20. Rok później w jednostce został wybrany nowy zarząd.

Dnia 14 września 1980 roku z okazji jubileuszu 80 lecia działalności jednostki została ona uhonorowana nowym sztandarem, którego fundatorami byli mieszkańcy Leśnicy. Niestety nieznane są losy jednostki w latach 1981 – 1990 czego powodem jest zaginięcie kroniki sporządzanej w tamtych latach. Wiadomo tylko tyle że w roku 1986 roku dostaliśmy w podarunku od PSP Strzelce Opolskie wóz bojowy Star 244.

W 1991 roku nawiązana został współpraca pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Leśincy a jednostkami Straży Pożarnej w Niemczech z miast Lutzelbach i Herten. W tym samym roku został wybrany nowy zarząd. Kolejnym wydarzeniem wartym wspomniania jest pożar lasu w Kuźni Raciborskiej z którego wracaliśmy z pochwałami lecz bez sprzętu – uległ on zniszczeniu przy ogromie ognia. Dzięki partnerskiej współpracy z gminą Herten w Niemczech nasza jednostka została obdarowana samochodem strażackim GBA Mercedes Daimler Benz LAF322.

W 1995 roku został wybrany nowy zarząd OSP. W tym samym roku zostaliśmy zaproszeni do miejscowości Gerbrunn której jednostka obchodziła 125 rocznicę działalności. W październiku tegoż samego roku rada miejska podjęła decyzję o ponownej rozbudowie remizy OSP. Głównym inicjatorem i orędownikiem tej inwestycji był burmistrz – pan Hubert Kurzał. Od Stycznia 1996 roku zaczęto gromadzić pierwsze materiały budowlane. Wiosną tego samego roku przystąpiono do wstępnych prac budowlanych. Głównym wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Od początku realizacji inwestycji na miarę swych możliwości do prac budowlanych włączyli się strażacy z OSP w Leśnicy. Ogółem przepracowali społecznie 1445,5 godziny.

Z dniem 30 kwietnia 1997 roku jednostka OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach środków otrzymanych z Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich z dofinansowania i działalności w remizie, zamontowano i uruchomiono stację obiektową radiowego systemu selektywnego alarmowania. Zakupiono także 7 sztuk odbiorników indywidualnych (pagerów) pracujących w tym systemie. W maju 1997 roku podczas obchodów Dnia Strażaka zasłużony dla OSP Leśnica druh Osełka otrzymał Złoty Znak Związku OSP RP a cała jednostka otrzymała Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa. W lipcu tego samego roku podczas pamiętnej powodzi nasi strażacy brali udział w licznych akcjach które miały na celu likwidację szkód wywołanych przez ogromny żywioł. Mieliśmy również wielki powód do radości ponieważ dnia 25 października mogliśmy się wprowadzić do nowych pomieszczeń w naszej remizie. Wielką przeprowadzkę poprzedziły uroczystości związne z otwarciem nowej części obiektu. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas szanowni goście: Zarząd Gminy ZOSPRP, poczty sztandarowe OSP z terenu gminy, delegacja strażaków z Reńskiej Wsi, delegacja strażaków z Dassel w Niemczech oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich. Wyróżniającym się zaangażowaniem i pracą przy budowie remizy członkom OSP Leśnica oraz głównym sponsorom zostały wręczone medale oraz odznaczenia.

W latach 1997-1999 roku jednostkę doposażono w następujące rzeczy takie jak:

 • pompę benzynową marki HONDA SEH 50 wraz z wyposażeniem - darowizna firmy AWATECH z Hanoweru
 • agregat prądotwórczy – darowizna z ,,Caritas” Decesji Opolskiej
 • przyczepkę strażacką z motopompą i sprzętem gaśniczym, sprzęt AGD i sprzęt świetlicowy na wyposażenie kuchni i sali – darowizna ks. Kopetz z Hamm
 • płaszcze przeciwdeszczowe – darowizna miasta Voitsberg z Austrii
 • komplet zastawy stołowej 100 osób oraz meble kuchenne
 • piec gazowo-elektryczny – zakupiony ze środków Fundacji Ziemi Leśnickiej
 • trzy aparaty ochrony dróg oddechowych, 12 kompletów ubrań koszarowych, 4 radiotelefony przenośne - zakupione ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • zestaw ratowniczy RSL–1 firmy Lukas - dofinansowane ze środowisków GFOŚiGW


W nowej świetlicy strażackiej OSP organizowane były imprezy strażackie, a także spotkania, szkolenia i zebrania gminnych władz samorządowych. W czerwcu 2000 roku jednostka OSP w Leśnicy obchodziła 100 lecie działalności.

W roku 2012 jednostka OSP w Leśnicy otrzymała dwa samochody ratowniczo - gaśnicze: przekazane przez KP PSP w Strzecach Opolskich Iveco Daily GLBA-Rt 1/1 oraz zakupiony w Austrii ze środków Urzędu Miejskiego w Leśnicy Steyr GBA-Rt 3/24. Również w roku 2012 roku została wyremontowana sala w budynku remizy OSP.

W 2013 roku zakupiono ciężki zestaw do ratownictwa technicznego firmy Weber Rescue. W skład zestawu wchodziły: nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, piła do szyb oraz klocki do stabilizacji pojazdów.

26 października 2017 roku jedostka powitała nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.340. Został on zakupiony w 2017 roku w ramach projektu pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego" dofinansowanego z funduszy europejskich (RPO Województwa Opolskiego 2014-2020). Zabudowę wykonała firma Stolarczyk z Kielc. Samochód posiada zbiorniki: wody o pojemności 3100l oraz 300l środka pianotwórczego. Sercem pojazdu jest autopompa firmy Stolarczyk o wydajności 3680l/min. Koszt zakupu samochodu wyniósł 682.527,00zł, zaś wkład własny Gminy Leśnica to 204.758,10zł.

Dla jednoski OSP w Leśnicy rok 2019 był rokiem bardzo wytężonej pracy. Udało się pozyskać dofinansowanie na zakup kamery termowizyjnej i zakupić model Flir K55. Koszt zakupu to 28570,00 zł, zaś wkład własny jednostki, który udało się zebrać poprzez m.in. zbiórki złomu, to 37%. W 2019 roku został przeprowadzony remont generalny dachu oraz sali OSP. Powodem remontu był przeciekający dach. Koszt inwestycji opiewał na około 260 tysięcy zł, z czego 50 tysięcy pochodziło z dotacji KSRG. Warto tutaj zaznaczyć, że strażacy w ramach prac społecznych wykonali prace remontowe na sali, których wartość opiewała na kwotę ok. 20 tysięcy złotych.

OD AUTORA

Lata które tu opisałem nie były sielanką dla strażaków z Leśnicy. Możecie liczyć na to że historia będzie aktualizowana tak często gdy tylko w życiu naszej jednostki nastąpią poważniejsze zmiany. A to już zależy tylko od życia które dalej będzie pisało tę historię ...

100latosp czysty

Zobacz również kronikę wydaną 10 czerwca 2000 -  "100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy".

(klikniij w grafikę)

 

© 2017-2021 Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy. All Rights Reserved.